Παράδοση προϊόντων

Σας υπενθυμίζυμε πως η παράδοση των προϊόντων που επιλέγετε θα γίνεται στην επόμενη συνάντηση, αρκεί η παραγγελία να έχει προηγηθεί τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τη συνάντηση